ממצב בו הורה אחד הוא אחראי ובעל סמכות מלאה בכל הקשור בילד ואילו האחר רק מקבל זמן קצוב לראות את הילד, למצב בו לשני ההורים אחריות, גם אם ישנה לאחד ההורים משמורת מלאה ולאחר נקבעים זמני שהות מוגדרים.למרות השינוי: משמורת מלאה לעומת משותפתלמרות השינוי בגישה בכל הנוגע לזמני שהות עם הילדים, עדיין ניתן לחלק ...