גובה המזונות נקבע על פי קריטריונים שונים, בראשם: היקפם וטיבם של צרכי הילדים לצד גובה שכרו של האב. עם זאת בשנים האחרונות גם הסכם המשמורת תופס מקום של כבוד ומשפיע על סכום המזונות, לרבות כאשר מדובר במשמורת משותפת. בעוד שבמשמורת מלאה הילדים נמצאים ברוב זמנם עם האם, במשמורת משותפת שני ההורים "חולקים ...