מזונות אישה

 
תשלום מזונות אישה, ככלל הגבר חייב במזונות אישה כל אימת שהם נשואים. במסגרת תביעת המזונות בית המשפט או בית הדין לוקחים בחשבון מספר שיקולים על מנת לקבוע את זכאותה של האישה למזונות וכן מהו גובה המזונות. במסגרת השיקולים השונים בוחנים את רמת השתכרותם של בני הזוג, רמת החיים אליה הורגלה האישה בנישואיה, הפירות שמניבים נכסי האישה, רמת החיים שהבעל מרשה לעצמו וכן קיומם של עילות שיש בהם כדי לשלול את זכות האישה למזונות או לחילופין, סירוב הבעל לתת גט וכיוצא באלו.

הגבר חייב במזונות אשתו כל אימת שהם נשואים. יחד עם זאת תביעת המזונות פוקעת לאחר הגירושין. מזונות אישה יכולים להתדיין בפני בית משפט לענייני משפחה ובפני בית הדין הרבני בייצוג עו”ד משפחה. מזונות אישה לא ניתן לתבוע רטרואקטיבית ולפיכך מזונות אישה יחושבו רק ממועד הגשת התביעה.

חיוב בעל בתשלום מזונות אשתו כולל את כל הצרכים שנדרשים לקיומה ולרווחתה כגון מזון, שכר דירה, הוצאות החזקת בית, עוזרת, ביגוד, קוסמטיקה וכיוצא באלו.
זכות האישה למזונות מושתת על עיקרון :”עולה עמו ואינו יורדת עמו”, כלומר האישה זכאית לחיות באותה רמה כמו שהורגלה לחיות בנישואיה, גם אם באה מרקע כלכלי נמוך יותר. הבעל איננו יכול לדרוש ממנה כי תחזור לחיות ברמה שחיה לפני הנישואין. במידה ומצבו הכלכלי של הבעל קשה והוא אינו יכול לקיים את רמת החיים אליה הורגלה, האישה זכאית לכל הפחות לאותה רמת חיים אליה הייתה רגילה לפני שנישאה.
 
עו"ד דיני משפחה - לתאום פגישה חייגו : 073-7841738
 

 
 
מזונות אישה
 
 
 

מזונות אישה לאישה עובדת

 
הכלל הוא “מזונותיה תחת ידיה”, לפיכך כאשר האישה עובדת היא אינה זכאית למזונות, שכן ניתן להניח שהיא משתכרת במידה מספקת על מנת לכלכל את עצמה. יחד עם זאת ... קראו עוד
 
 
 
 

 
 
מזונות לאישה בעלת רכוש
 
 
 

אישה בעלת רכוש

 
האישה אינה מחויבת לממש רכוש שבעלותה על מנת שתוכל לכלכל את עצמה ולכן גם האישה בעלת רכוש כגון תוכניות חיסכון, דירה שבבעלותה, או כל רכוש זה אינו ... קראו עוד
 
 
 
 

 
 
מזונות אישה מעוכבת גט
 
 
 

"מזונות מעוכבת"

 
מזונות אישה בבית הדין הרבני - בית הדין הרבני יכול לתת פסק דין שמחייב גט. יחד עם זאת פסק הדין עצמו אינו יכול להפקיע את הנישואין אם בני הזוג אינם ... קראו עוד
 
 
 
 

 
 
מדור ספציפי - מזונות אישה
 
 
 

מדור ספציפי

 
לכל אישה מתוקף זכאותה למזונות אישה מבעלה, קיימת זכות לדירת מגורים וקורת גג, “מדור ספציפי”. לפיכך במהלך הליך הגירושין יכולה האישה לדרוש בבית ... קראו עוד